Podle našeho názoru jsme se žádného pochybení nedopustili. Domnívám se tedy, že zmíněných 43 milionů korun nebudeme muset vracet. Pokud by však došlo k nejhoršímu a skutečně jsme museli tyto peníze uhradit, přípravu rozpočtu by to stejně neovlivnilo. Musím říct, že to byla první takto rozsáhlá kontrola, ze které se samozřejmě poučíme a je pro nás ponaučením pro příští práci se státními dotacemi.