Bohužel ano. Už je sice označeno, ale pro ilustraci: Kluci teď v lese těží další tyče, které jsme od jáchymovského lesního úřadu odkoupili na stojato. Máme jich totiž málo. Ročně jich zmizí, nebo je poškozeno několik desítek. Potřebujeme také nějaké do zásoby, protože i v průběhu sezony se najdou rozjaření lidé, kteří tyče ničí. Ani nevím, co s nimi ti lidé mohou dělat. Jinak jsme na zahájení zimní sezony, protože do konce týdne určitě napadne sníh. Přivezl jsem proto sanitní materiál, který budeme nyní rozvážet po jednotlivých stanicích. Dokončují se také revize komínů a hasicích přístrojů tak, aby nás v sezoně nemohlo nic zaskočit.