Prodej pozemků, a to zejména pro výstavbu, byl často terčem kritiky veřejnosti. Proto se zastupitelstvo rozhodlo změnit pravidla prodeje. Nastavená pravidla platí od 1. října a eliminují maximální možnou měrou potenciální korupční vlivy. Celý systém spočívá v tom, že zájemci mají dostatek informací o tom, jaký pozemek je nabízen, kolik bude stát a v jaké fázi je úřední postup. Pravidla prodeje, ale i pronájmu včetně metodiky stanovení kupních cen a formulářů jsou kompletně zveřejněné na nejdeckých webových stránkách www.nejdek.cz. Také jsme ustanovili první záměry prodeje pozemků. Chceme tím podpořit naší bytovou politiku a umožnit bydlení všem, kteří se zde chtějí usadit.