Předběžné výsledky nám napovídají, že jsme hospodařili s přebytkem. Zbylé peníze převedeme jako rezervu na tento rok. Rozpočet bychom chtěli schválit přibližně v polovině ledna.Vtomto rozpočtu chceme alokovat více peněz na přípravu projektových dokumentací.