Je to tak. Objekt skutečně prodáváme a máme tři vážné zájemce. Cena je na rozsah budovy se šesti garážemi poměrně velmi nízká – 900 tisíc korun. Plánujeme uzavřít smlouvu s věcným břemenem tak, aby nový majitel v objektu provozoval ubytovací kapacity, nejspíš hotel.