Jedním takovým místem jsou louky pod hřbitovem. Původně zde byly plánovány panelové domy. Podle územního plánu je i nadále tato lokalita určená pro bydlení. Přístup na ni by byl ale velmi nákladný, není zde ani žádná infrastruktura. Velký zájem mají lidé i o pozemky ve Vodné a Krásném Jezu. Ty vhodné pro výstavbu však nejsou stále od Pozemkového fondu převedeny na město. Jediné volné parcely jsou u řeky, ty jsou pro výstavbu nevhodné.