Kromě drobných formálních pochybení v zadávání veřejných zakázek nezjistili kontroloři žádné další nedostatky. V pořádku byla jak příprava projektu, bez chyb bylo také financování celého projektu. Závěrem kontroloři uvedli, že původní záměr tohoto projektu se podařilo zcela naplnit. Se všemi prostředky jsme tedy naložili správně. Myslím, že je to uznání všech lidí, kteří se na projektu podíleli.