V současné době se rozhodujeme, jak co nejefektivněji a právně v pořádku naložit s dotacemi na naší školu. Získali jsme totiž dvě různé dotace a musíme vyřešit, jak je na další opravy školy využít tak, aby se vzájemně nepřekrývaly a nebyly s tím žádné problémy. Chystám se kvůli tomu i na ministerstvo.

Jedna dotace je na střechu školy a druhá na fasádu. Tato rekonstrukce je pro nás tak důležitá, že uděláme maximum proto, aby obě dotace pomohly školu co nejvíce vylepšit.