Marně žádali někteří krajští zastupitelé představitele Karlovarského kraje o informace o hospodaření Karlovarské krajské nemocnice, akciové společnosti. Požadovali je, protože nemocnice místo vyrovnaného hospodaření upadla v poslední době do milionových dluhů. Informace jim vedení kraje neposkytlo, protože podle hejtmana Josefa Pavla (ODS) podléhají tyto údaje obchodnímu zákoníku. „Budeme se chovat v režimu zákona. To není hračka pro zastupitele. Nebudeme zde cupovat dokumenty, které pak budou kolovat po kraji. To by mohlo mít trestně právní dohru,“ odmítl hejtman požadavek krajských zastupitelů z řad ČSSD, Evropských demokratů i komunistů.

Hejtman Pavel si však protiřečí s odborníky, kteří tvrdí, že akciová společnost zřízená a ovládaná krajem je veřejnou institucí, tedy subjektem, který je povinnen veřejnosti poskytovat informace.

Ti ovšem podle Oldřicha Kužílka, poradce pro otevřenost veřejné správy, měli na tyto informace právo.

„Postup hejtmana, tak jak plyne z přiložených citací, je protiprávní, respektive jde o stav právního bezvědomí. Nesprávně předpokládá, že z role hejtmana plyne i právo omezovat osoby v jejich zákonem stanovených právech. Dochází k záměně veřejné funkce s postavením v soukromém sektoru, kdy vlastník nebo ředitel firmy může mnoho věcí volně rozhodovat,“ uvedl Oldřich Kužílek. Člen zastupitelstva může podle Kužílkova vyjádření požadovat od zaměstanců kraje, zařazených do krajského úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které kraj zřídil, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce. „Působnost valné hromady akciové společnosti vykonává jediný akcionář, kraj. Ten k tomu svým vnitřním opatřením pověřil radu kraje. Jde tedy o výkon působnosti orgánu kraje, který zcela dopadá jak na zákon o svobodném přístupu k informacím, tak na zákon o krajích,“ zdůraznil Kužílek.

Informace o hospodaření krajské nemocnice postrádají nejenom krajští zastupitelé, ale nemají je ani členové dozorčí rady. „Za půl roku jsme neobdrželi sebemenší zprávu o hospodaření nemocnic, ačkoliv jsme je písemně požadovali,“ uvedl Jiří Pospíšil, člen dozorčí rady krajské nemocnice.

Na dotaz, zda krajští zastupitelé budou tyto informace od vedení kraje požadovat opět, odpověděli, že zcela jednoznačně. „Požádám, a to písemnou formou,“ uvedl Jan Horník (ED). Totéž uvedli komunisté.