Regionální operační programy jsou pro řadu menších měst a obcí na Karlovarsku jen prázdným pojmem a nevyužitelným a neužitečným zdrojem evropských peněz. Shoduje se na tom řada starostů.

Z programu regionálního operačního programu totiž nemohou získat peníze sídelní útvary s počtem obyvatel nižším než dva tisíce. Obce s více než pěti sty obyvateli zase nemají moc šancí na peníze od ministerstva zemědělství z Programu rozvoje venkova.

Jinak řečeno, města, která kvůli počtu obyvatel ´uvízla mezi´ , se musí buď spoléhat spíše na vlastní zdroje či jiné dotace nebo na větší investice na nějakou dobu zapomenout.

„Je to opravdu tak. Obce nemají moc možností, jak kupříkladu zvelebit nebo vůbec vybudovat místní infrastrukturu, včetně budování komunikací, opravy chodníků a podobně. Peníze z podpory venkova z drtivé části putují směrem k zemědělskýcm subjektům a finance z regionálního operačního programu severozápad zase využívají větší města,“ potvrzuje mimo jiné Radan Večerka, který je sám členem monitorovacího výboru ROP.

Potíže má kvůli vzniklé dotační ´díře´ i město Žlutice. „My jsme to už dost prakticky vzdali. Z velkolepých plánů na obrovské množství peněz, které můžeme díky dobře připraveným projektům získat, zbyla dnes jen slova. Z ROP jsme mohli například opravit a vybudovat přírodní koupaliště na řece Střele. Investice představuje řádově miliony. Nyní už je jasné, že z ROP peníze nezískáme, tak se budeme snažit o dotace na opravu Velkého náměstí či chodníků. Další výdaje budeme hradit z jiných zdrojů nebo z městské pokladny. Nic jiného nám totiž nezbyde,“ konstatuje starosta Žlutic Jaroslav Vojta s tím, že město bylo podle ´návodů´ připraveno na nejednu důležitou investici, projekty byly připraveny.

Přesto je praxe a realita nyní jiná.

„Státní i evropské peníze přitom venkov a menší města potřebují životně nutně. Jenom z tak zvaného ´Programu rozvoje venkova´ čerpají zemědělci několik desítek miliard korun ročně. Tam se však peníze rozmělní a venkov nadále chátrá. Lidé vypouštějí splašky dále do rybníků a řek a podobně. Někde se stala systémová chyba. To je dnes už zcela jasné,“ dodává Radan Večerka.