Přestože platby u lékařů se vybírají teprve měsíc, už se objevují první problémy a vlna kritiky. Hlavně senioři totiž nemají na vyšetření dostatek peněz a návštěva lékaře je pro ně v podstatě luxusem.

Problémů si povšimli například zaměstnanci Domova pro seniory v Perninku. „Skutečně to není ideální stav. Naši klienti na toto placení u lékařů upozorňují a nelíbí se jim. Myslím, že mají pádný důvod. Z jejich příjmů se totiž dá lékař platit velmi těžce,“ prohlásila Jiřina Hlavanová, ředitelka domova. „Máme tu přes šedesát klientů a řadě z nich už je přes sedmdesát. Některým zbývá z důchodu po zaplacení všech nezbytností pouze patnáct procent peněz. A z toho se dá žít jen velmi skromně,“ doplnila ředitelka.

Perninští senioři mají podle ní štěstí, protože domov má k dispozici vlastního lékaře. „Ten je velký perninský patriot, má pochopení pro staré lidi a hodně jim pomáhá. Díky němu nemusejí s každým nachlazením jezdit mimo obec. Takto se jim daří alespoň trochu ušetřit peníze,“ doplnila Hlaváková.

Svého lékaře mají také důchopci v domově ve Staré Roli v Karlových Varech. Ten jednou týdně seniory prohlédne a napíše léky.

„Je to dost velká částka, kterou musí staří lidé platit za léky. Mají na to peníze, které jim z důchodu zbydou po zaplacení pobytu a stravy. Peníze jsou uschovány u vrchní sestry,“ říká sestra Jarmila Kotová. Hodně peněz však stále senioři dávají rodinám. Až příliš moc.

Silvie Risová / Jan Havelka