Silničáři, kteří se starají o údržbu a opravy krajských silnic, by měli letos obdržet finanční prostředky v téměř stejné výši jako v loňském roce.Ato i přes to, že krajský rozpočet letos nemůže pro Krajskou správu a údržbu silnic (KSÚS) vyčlenit stejný objem peněz.

Jak informoval náměstek karlovarského hejtmana Jan Zborník (ODS), skutečné příjmy krajských silničářů budou nakonec ale letos o něco vyšší. Může za to nenávratná dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), od které letos mohou dostat až 85 milionů korun.

„Ve skutečnosti ale finanční plán na letošní rok počítá s o něco nižšími příjmy než v roce 2007. Navýšení prostředků se podařilo díky SFDI, který vypsal určitá témata, v rámci nichž je možné na údržbu krajských silnic čerpat příspěvky. Jde především o podporu bezpečnostních opatření, jako například opravu opěrných zídek či mostů,“ upřesnil náměstek Zborník.

V loňském roce měla KSÚS k dispozici téměř 791 milionů korun.Jen údržba přitom přišla organizaci na 414 milionů korun. „Z toho příspěvek kraje činil 391 milionů korun, obce se podílely částkou jednoho a půl milionu korun a z neinvestičních fondů kraje bylo na údržbu silnic vyčleněno třicet jedna milionů korun,“ doplnil náměstek hejtmana.

KSÚS měla vloni k dispozici 218,5 milionu korun na investice, z nichž více než polovinu, 154 milionů, činila dotace z Evropské unie. Organizace však využila i krátkodobý úvěr od SFDI ve výši 12 milionů a od České spořitelny ve výši 120 milionů. Silničáři ale museli vloni naopak další půjčky splácet. Ty činily celkem 175,5 milionu korun. „ O to se pak silničářům snížily disponibilní příjmy,“ dodal.

Například krajské město Karlovy Vary má na letošní rok v rozpočtu na běžnou údržbu a opravu městských komunikací ale jen dvacet milionů korun, což je o více než deset milionů méně než v roce 2006. Kapitálové výdaje sice počítají s částkou 342,5 milionu korun, ale řadu z toho tvoří jen dofakturace, z nichž je nejvyšší položkou výstavba multifunkční haly.