Prvních staveb z takzvaných ekologických miliard se dočkalo Sokolovsko. Peníze ze státního rozpočtu určené na zahlazení důlních škod pomohly realizovat celkem pět projektů za 26,2 milionu korun. Mezi ně patří úprava víceúčelové vodní nádrže ve Starém Sedle, rozšíření sportovního areálu u výsypky Matyáš v Lomnici či obnova Vintířovského potoka. To ale není vše. V budoucnu přibudou další projekty.

„V Karlovarském kraji byly schváleny další stavby. Jejich realizace se předpokládá průběžně, jak bude vypisována veřejná obchodní soutěž ministerstvem financí,“ uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí Luboš Orálek.

Podle vládního usnesení z roku 2002 má být na odstranění škod po těžbě uhlí v Karlovarském a Ústeckém kraji postupně čerpáno 15 miliard korun. Města a obce o ně nemohou žádat přímo, ale prostřednictvím projektů. „Návrhy na konkrétní stavby podávaly jednotlivé obce, kraj pak podal žádost,“ vysvětlil Orálek. Že lze na vyčleněné peníze dosáhnout, se přesvědčilo město Chodov. To za státní finance dostalo nové parkoviště. „Kromě toho zde byla vybudována komunikace a inženýrské sítě,“ zmínila Andrea Bocková z oddělení informací krajského úřadu. Jak sdělil vedoucí odboru rozvoje města Zdeněk Gaudek, radnice už pracuje na dalších projektech.