Potvrdil to krajský radní Kamil Řezníček. „Přivítal bych, kdyby příležitost získat peníze z rozpočtu kraje využily ve větší míře i ty organizace, které nabízejí dětem ještě jinou než sportovní náplň volného času. Kraj letos celkově do sportu a volnočasových aktivit investuje více než jedenáct milionů,“ vysvětlil radní.

Na výzvy k podání žádosti o finance z rozpočtu kraje na projekty v oblasti sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže reagují většinou sportovní organizace. „Jen malou část prostředků využívají nestátní neziskové organizace, které se zabývají ostatními volnočasovými aktivitami,“ vysvětlila Jana Pavlíková, mluvčí kraje.

Letos neziskové organizace podaly sedmnáct žádostí, z nichž jich pravidlům vyhovělo jedenáct. Z krajského rozpočtu tedy bylo vyčerpáno pouze 259 tisíc z vyčleněných 500 tisíc korun.