Teploty nad nulou přejí v těchto dnech stavebním firmám na Karlovarsku. Mohou si dovolit dělat práce, na které by za mrazů neměly pomyšlení.

Například velmi rychle postupuje stavba karlovarské multifunční arény. Právě se tam dokončuje střecha z profilovaných trapézových plechů. Na konstrukčních pracích se podílí několik specializovaných stavebních čet zároveň. „Plynulosti technologických kroků výstavby svědčí i relativně mírná zima. Multicentrum se staví přesně podle harmonogramu,“ potvrdil Milan Bártl, ředitel společnosti KV Arena, s.r.o., provozovatele budoucího víceúčelového areálu.

Po železobetonovém skeletu budou do června 2008 dokončeny veškeré obvodové vyzdívky, plášť objektů a zásadní vnitřní konstrukce. „Ve druhém čtvrtletí 2008 pak počítáme se zahájením instalací vnitřních technologií, rozvodů a unikátního samostatného energocentra komplexu,“ nastínil postup dalších prací na multifunční hale Bártl.

Podle Petra Nováka, ředitele stavební firmy Baustav, přispívá počasí také k úspěšnému dodržování termínu prací. „Samozřejmě zima ještě nekončí, ale skutečně můžeme teď pracovat lépe a rychleji, než kdyby bylo vše pod sněhem. Některé postupy, například zdění, bychom nemohli dělat vůbec. Jelikož nyní pracujeme právě na karlovarské hale i další řadě staveb, tak jsme maximálně spokojeni,“ potvrdil ředitel.

Podle něj se však nejedná o nijak výjimečnou situaci. „Minulá zima byla také pro stavbaře celkem příznivá. Horší to bylo před dvěma lety. To bylo mrazů a sněžení více. Ale zima ještě může překvapit,“ nastínil Bártl.

Současné počasí nekomplikuje ani práce na silnicích. Před několika dny tak začala výstavba nové okružní křižovatky v Karlových Varech, a to konkrétně před supermarketem Lidl. Stejně tak byla v těchto dnech zahájena výstavba nové kruhové křižovatky v nedalekém Ostrově.