Jak uvedl starosta města Antonín Vrána, hřiště jsou umístěna pod pilou a Bartošovou zahradou za panelovými domy. „Jsou tam prakticky stejná zařízení jako na sídlišti, tedy například skluzavka, prolézačka, houpačka a lavice k odpočinku,“ vysvětluje starosta Vrána.

Jak starosta zdůraznil, město chce podobnými investicemi pro volný čas dětí umožnit nejmenším občánkům hry a zábavu v pokud možno nejvyšší míře a na co největším počtu lokalit celého města.

Problém bývá pouze s pískovišti, která je velmi obtížné udržet v čistotě podle přísných hygienických norem daných Evropskou unií a hygieniky. Tedy včetně oplocení a krytí na noc.