Několik desítek tisíc korun investovalo město Touži prostřednictvím státní dotace do oživení dvou dnes už památných stromů. Jedná se o Branišovský dub a Blažejskou lípu.

„Na ošetření Branišovského dubu, kterému je odhadem kolem sta let, jsme od ministerstva získali kolem dvaceti tisíc korun. Nejednalo se o žádný zásah do vitality stromu, šlo z větší části o prořezání suchých větví v široké koruně dubu,“ vysvětluje Bohumila Píbalová z odboru životního prostředí Městského úřadu Toužim. Jak také doplnila, dub měl při posledním měření obvodu kolem čtyř metrů.

Dalším památným stromem v lokalitě, který potřeboval rovněž pouze ´zdravotní zásah´ do koruny je Blažejská lípa u vyhořelého kostela. Ta se nachází mezi vesničkami Branišov a Nežichov.

„Lípa je zřejmě ještě starší než Branišovský dub, její kmen měl při měření v listopadu loňského roku obvod pět metrů, přičemž měření se provádělo ve výšce 130 cm nad zemí,“ říká Bohumila Píbalová. Přesné určení stáří obou stromů by zřejmě určil jen speciální dendrologický posudek.

„Jsme rádi, že se o ty stromy úřad stará. Hodně toho pamatují, určitě by mohly vyprávět. A především tady krášlí krajinu. Kdyby bylo potřeba, dali bychom jistě dohromady i peníze na jejich ošetření,“ říká chalupář z Branišova.

Lípa je společně s Blažejským rybníkem významnou dominantou lokality a byla s rybníkem a jeho okolím začleněna do soustavy Natura 2000, protože se zde vyskytuje mnoho vzácných druhů rostlin a živočichů.

„Blažejská lípa sice stojí na parcele Pozemkového fondu, ale já jsem se s nimi dohodla, takže zásah nebyl žádným problémem ani z tohoto pohledu,“ dodala Bohumila Píbalová. Propagace a péče nejen památných stromů na Toužimsku patří k soustavnému úsilí regionu v posledních letech, právem se zařadit mezi přírodně nejatraktivnější části kraje. S tím souvisí rovněž budování sítě cyklostezek, turistických tras a také sezonní zajišťování kyvadlové dopravy turistů a cyklistů. „Problémem je zatím stále málo možností ubytování návštěvníků regionu například přímo v Toužimi, aby nemuseli dojíždět třeba z Karlových Varů,“ říká starosta města Antonín Vrána. Ve městě byl nedávno otevřen penzion i s restarací, ale to stále nestačí.