Většina starostů, zastupitelů a úředníků obecních a městských úřadů připravuje v současné době projekty – žádosti o peníze pro své obce z Evropských fondů. Spoléhá na peníze z Evropy a chce opravovat obecní nemovitosti, opravovat obecní silnice, či kanalizace, podporovat kulturní život v obcích. Je to logické. Rozpočtové určení daní, tedy zákon, který určuje rozdělení financí rozpočtu ČR, dlouhodobě rozpočty především malých obcí příliš nepodporuje. Rozdíly v příjmu financí na jednoho obyvatele na venkově a ve městech je veliký. V neprospěch malých obcí. Potřeby venkova nejsou vykryty a v obcích se tak rozšířila naděje – Evropské fondy.

Jsem za Spolek pro obnovu venkova ČR členem Monitorovacích výborů dvou operačních programů – Programu rozvoje venkova ČR (PRV při Mze) a ROPu SZ, tedy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad (Karlovarský a Ústecký kraj). Na oba tyto zdroje starostové při naplňování potřeb svých obcí především spoléhají.

Je pravdou, že u obou programů je obsahově na venkov pamatováno. PRV má schválenu svou III. a IV. prioritní osu (III. osa = diverzifikace venkova, IV. osa = Leader), tedy finance pro venkov. Ale je nutno konečně a jasně konstatovat, že „venkov“ prohrál svůj souboj s „agrárníky“ (I. a II. osa) při rozdělování (alokaci) financí pro jednotlivé osy. A to tak, že evropské peníze Mze jsou alokovány v poměru k penězům pro venkov v tristním poměru. Výsledek je následující:
agrárníci : venkované 96 : 4 (%)

Jako přímý účastník jednání o programu (a alokacích) mohu pouze konstatovat, že venkov prohrál v boji s agrárním lobyismem. Není se příliš co divit, venkov své zástupce na MZe nemá, agrární lobyisté ano . V 36-ti členném Monitorovacím výboru jsem jediný člen za venkov (NNO), agrárníci mají zbytek.

Další špatnou zprávou pro venkov na Karlovarsku (ne, že by tomu bylo ve zbytku ČR jinak) je konečné znění ROPu. ROP je koncipován do čtyř prioritních os, tedy I. – města, II. – venkov, III. – doprava, IV. – cestovní ruch. II. prioritní osa je naplněna jen 4,36% z celkové alokace!

Ve venkovských obcích do dvou tisíc obyvatel žije v ČR více než 25% obyvatelstva. Finanční alokace Evropských fondů jsou 4%. Ve městech jsou agentury (často placené ze státních peněz), které pracují při přípravě projektů, nutných k žádostem. Na venkově nejsou.

Nechci příliš zastupitele obcí zklamat, ale doporučuji, aby se na Evropské fondy příliš nespoléhali.

Radan Večerka
místopředseda SPOV ČR a předseda SPOV KK