K nejběžnější práci archeologa v regionu patří především monitorování míst, kde se něco staví. „V současné době velmi často kontroluji území, kudy povede nová rychlostní komunikace R/6, monitoroval jsem i území multifunkční haly nebo místa, kde vyrůstají nové obchodní domy,“ říká Jiří Klsák s tím, že v regionu není vážnější problém.

Zcela jiný problém se však vyskytl na nejvýznamnější archeologické lokalitě na Karlovarsku na hradišti Vladař u Žlutic.

Výzkumné práce na stolové hoře iniciovalo už v roce 2001 občanské sdružení Vladař na ochranu a výzkum archeologických lokalit, které bylo založeno speciálně k tomuto účelu a jehož členem od samého počátku je i archeolog Karlovarského muzea Jiří Klsák.

„Podařilo se nám probudit zájem odborných institucí o výzkum na této nesmírně zajímavé lokalitě. Naše muzeum přizvalo ke spolupráci jak Archeologický ústav v Praze, tak katedru archeologie Západočeské univerzity v Plzni a celou dobu probíhal koordinovaný výzkum všech zainteresovaných na Vladaři k všeobecné spokojenosti,“ řekl Jiří Klsák.

V loňském roce získalo OS Vladař jisté indicie od jednoho z pamětníků, který se rozpomněl, že na předhradí při hloubení rybníčka pro dětský tábor narazil při bagrování na jakési chodby a lidské kosti.

Tuto informaci prověřila sonda Karlovarského muzea a skutečně se nalezly v hloubce okolo dvou metrů zachovalé dřevěné konstrukce, byť se nejednalo o chodby. „Podařilo se nám v jílovém terénu nalézt trámové konstrukce, jejichž význam nám doposud uniká, ale díky analýzám jsme si dnes jisti, že pocházejí z období 350 až 700 let před naším letopočtem,“ prozradil Jiří Klsák.

K nálezu byla vloni dvakrát svolána porada všech zainteresovaných výzkumníků na Vladaři, dokonce se přijel podívat i britský archeolog Cristopher Pare.

O tom, jak pokračovat ve výzkumu objevených konstrukcí, jejichž zachovalost a rozsah nemá na našem území obdoby, se vedla dlouhá porada také letos v lednu přímov Archeologickém ústavu v Praze a další je naplánována opět přímo na lokalitě v příštím týdnu. Bylo rozhodnuto o zdokumentování odhalených dřev, jejich zakonzervování a byly zahájeny práce s cílem získat finance z grantové agentury Akademie věd.

„Objev přesahuje dávno rámec našeho regionu a bude zapotřebí zřejmě mezinárodní spolupráce,“ poznamenal Jiří Klsák.

O to více byli všichni zaskočeni informací archeologa Libora Janíčka z plzeňské archeologické katedry, kterou vypustil v minulém týdnu prostřednictvím ČTK do médií. Oznámil „světu“, že objev srovnatelný s nálezem Őtziho (zmrzlého pravěkého muže nalezeného v Alpách) je výsledkem bádání plzeňské katedry a sebe označil za vedoucího terénního výzkumu na Vladaři. Šokoval tak prakticky všechny zainteresované výzkumníky.

„To už je opravdu nehoráznost,“ neskrýval rozhořčení Klsák a podivení vyjádřil i šéf výzkumných prací na Vladaři z ARÚ v Praze Miloslav Chytráček.

Připomínáme, že o nálezu pravěkých dřevěných konstrukcí na Vladaři informoval náš deník už v červenci loňského roku a v listopadu byla speciálně k tomuto tématu vedena přednáška na historickém semináři Karla Nejdla v Karlových Varech.

grafika