Je řada možností, jak naložit s využitím volnočasových aktivit. Je velkou výhodou mít ve svém okolí lidi, kteří rádi pomůžou bez ohledu na své pohodlí, bez nároku na peníze a čas strávený nejen se svou rodinou, ale také s těmi, které nemají tu možnost a prostředky.

Mluvím o dětech, kteří nemohou být vychovávány ve vlastní rodině nebo v jiné formě náhradní rodinné péče. Tím partnerem pro využití volného času jsou příslušníci Armády ČR ve vojenských posádkách Radošov, Karlovy Vary a Žatec. V rámci spolupráce s veřejností a prevence sociálně nežádoucích jevů podávají těmto dětem pomocnou ruku již řadu let. Jedním z těchto příkladů je projekt: „Vojáci dětem – Přežití dětí v přírodě“.

Před deseti lety velení vojenské posádky Žatec iniciovalo vznik projektu společně s velením Armády ČR, MěÚ Žatec, ředitelkou odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR Mgr. Jitkou Gjuričovou a klubem „Přátel města Kadaně“ s vedoucím Cyrilem Hauptmannem. Snahou bylo pomoci dětem z dětského domova v Žatci. Díky prostředkům vyčleněným na projekt se podařilo zajistit dětem příslušné vybavení pro život v přírodních podmínkách. Myšlenka projektu je i po tolika letech stále stejná.

Projekt je zaměřen na zdokonalení vědomostí a praktických dovedností v terénu v rámci prevence kriminality, eliminace sociálně nežádoucích jevů. Děti v rozpětí 6-17 let se po dobu 2-3 dnů věnují řadě praktických úkolů. Jedná se o táboření v přírodě a vojenské činnosti. Od práce s mapou a buzolou, přes orientaci v terénu, poznávání fauny a flóry, budování obranných linií, okopů a maskování s následným přenocováním pod přístřešky, stany, příprava a rozdělávání ohně, rozvíjení pohybových aktivit, hašení požáru až po ukázky polních uniforem Armády ČR a ukázky ručních zbraní.

Do roku 2003 se akce „Přežití“ pořádaly ve vojenském prostoru Perč u Žatce a od roku 2004 ve vojenském prostoru Hradiště, kam se přemístila řada příslušníků žatecké vojenské posádky.

Změnou výcvikového prostoru dochází k náročnějšímu zvládnutí úkolů. Horolezecký výcvik na trenažéru Jakub, raftování, stezky odvahy, či zvládnutí několik desítek kilometrů náročného přesunu v Doupovských horách. Velkým kladem těchto aktivit je navázání komunikace nejenom příslušníků armády s dětmi, které vyrůstají bez rodin, dětmi, které ve vojácích vidí své vzory, ale také kontakt s dětmi rodin příslušníků SOVZ Hradiště.

Nelze upřít některým dětem, že cílevědomým přístupem si samy plní své sny a přání. Tím pádem jim už moc času nezbývá na nesmyslné posedávání v restauracích, barech, diskotékách, u hracích automatů a bádáním s omamnými a návykovými látkami. Tato skupina lidí se zajímá o zcela jinou realitu. Například o realitu služby v armádě. Není vzácností, že v řadách příslušníků 4. brn slouží řada již dospělých jedinců, kteří se zúčastnili těchto akcí.

Letošní ročník „Přežití dětí v přírodě“ je připraven na 13. - 15. června 2008. Pro děti z dětských domovů ze Žatce, Mašťova, Chomutova a Karlových Varů, domova mládeže Kadaň a dětí příslušníků SOVZ Hradiště je ve vojenském újezdu připraven opět náročný program doplněn o novou brannou soutěž družstev „Doupovský zelenáč“.

Náročnost soutěže je především ve zdolávání řady překážek v délce několika desítek kilometrů dlouhé trasy. Vše pod dohledem profesionálů z řad příslušníků Armády ČR a Klubu přátel města Kadaně. Na akci se podílí řada organizací, nejen Armáda ČR – Středisko obsluhy výcvikového zařízení Hradiště, příslušníci 4. brn, ale i organizace města Kadaň: Dům dětí a mládeže Šuplík, Klub přátel města Kadaně a Hraničář, Vodní sporty, Mladý hasič, městská policie, sdružení seniorů a obecní úřad Mašťov a Radonice.

Stanislav Stebila