VZP pečlivě sleduje dění v Karlovarské krajské nemocnici, dělá vše, co je v jejích možnostech, nicméně nemůže zasahovat do řízení a smluvních vztahů jiných, samostatných subjektů. Tvrzení Krajské rady České lékařské komory tedy není pravdivé. VZP plní veškeré své povinnosti, což dokládá i fakt, že dosud neobdržela žádné stížnosti na omezení či nedostatečnost zdravotní péče v kraji. Jakmile by k tomu došlo, využijeme veškerých možností, které nám dává zákon, abychom zjednali nápravu.

Mgr. Jiří Rod
vedoucí tiskového oddělení