Lékaři a zdravotní odborníci jsou ovšem neustálým odkládáním tohoto zásadního dokumentu, který stanoví budoucnost zdravotnictví v kraji, velmi nespokojeni. Krajští radní mají ovšem zdůvodnění i pro tento odklad.

„Na konci roku 2006 byl tento úkol byl tento úkol modifikován. Vzhledem k nastalým i očekávaným změnám v systému zdravotnictví byl změněn název i filozofie tohoto materiálu,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Podle něj prochází tento materiál v současné době vnitřním připomínkovacím procesem pod názvem ´Střednědobý výhled péče o zdraví v Karlovarském kraji. „Po ukončení tohoto interního procesu, s největší pravděpodobností už v listopadu letošního roku, bude také podroben diskusi odborné veřejnosti,“ dodal Kopál.

Kraj ovšem předpokládá, že kvůli změnám zákonů, dalších předpisů a vyhlášek v oblasti zdravotnictví se schválení konečné podoby tohoto materiálu prodlouží. „Termín definitivního schválení tohoto dokumentu tak očekáváme v prvním čtvrtletí příštího roku,“ dodal Kopál.

Společnosti Česká zdravotní vyprší mandátní smlouva na řízení krajské nemocnice koncem letošního roku a kraj už předeslal, že s ní spolupráci neobnoví.

„Mimořádná rada kraje uložila výkonnému řediteli Davidu Hanzlovi vypsat výběrové řízení na obsazení funkcí výkonného, zdravotního a ekonomického ředitele,“ uvedl Jan Kopál.