„V letech 1996-2001, konkrétně do poloviny roku 2001, existovala jedna příspěvková organizace, která nesla název Karlovarský symfonický orchestr, ale v sobě zahrnovala tři dílčí odbory. Jednalo se o Symfonický orchestr, Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka a Produkční centrum Ametyst. Produkční centrum jako odbor KSO v rámci své činnosti zajišťovalo v letech 1996-2000 pro město Karlovy Vary na jeho žádost jednotlivé kulturní a společenské akce, například v rámci zahájení lázeňské sezóny, akcí kulturního léta, jazzový festival a podobně. V této souvislosti musela tato organizace hradit náklady na jednotlivé akce, například vystoupení Hradišťanu v rámci zahájení lázeňské sezony v roce 1998,“ uvedl Alois Ježek. Reagoval tím na tvrzení, že orchestr financoval ze svého podobný druh akcí.

Bývalý ředitel symfoniků má odpověď i na kritizovanou provázanost orchestru s Mezinárodním pěveckým centrem Antonína Dvořáka.

„Mezinárodní pěvecké centrum jako odbor KSO do poloviny roku 2001 dle zřizovací listiny pořádalo a neslo náklady nejen na mezinárodní pěveckou soutěž, ale rovněž na další akce typu Dvořákův karlovarský podzim, spolupořadatelství pěvecké soutěže dětí a mládeže, Mozartovy a Beethovenovy dny a podobně. Veškeré náklady na mezinárodní pěveckou soutěž v této době musely jít k tíži pořadatele, to znamená KSO, odbor Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, logicky pak nemohly být hrazeny tehdy neexistující obecně prospěšnou společností Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka,“ dodal Ježek.

Podle něj obecně prospěšná společnost Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka byla na základě doporučení města Karlovy Vary založena v únoru 2001 z iniciativy dvou předních osobností hudební scény a vnuka hudebního skladatele Antonína Dvořáka a vznikla v polovině roku 2001 zápisem do obchodního rejstříku. Do této doby byla mezinárodní pěvecká soutěž každoročně pořádána a finančně zajišťována v rámci rozpočtu příspěvkovou organizací Karlovarský symfonický orchestr, což bylo plně v souladu s její zakladatelskou listinou, organizačním řádem i schváleným rozpočtem této organizace pro každý kalendářní rok, který řádně projednalo město ve všech svých orgánech.

Bývalého ředitele vyjádření náměstkyně primátora Dagmar Laubové zaskočilo. „Byl jsem překvapen a zaskočen výstupy z tiskové konference. Nikdy bych neočekával, že by mohlo dojít ke skandalizujícímu útoku bez možnosti se k materiálům vyjádřit. Většina výstupů je podložena doklady více než deset let starými, musím uvést, že je považuji za účelově načasovaný útok. Vyzvu paní Laubovou, aby své výroky řádně konkretizovala, aby se za ně veřejně omluvila,“ dodal k tématu KSO Alois Ježek.