Zakomponovat pruhy pro cyklisty do připravovaných rekonstrukcí městských komunikací, to je hlavním cílem Občanské iniciativy Chceme cyklopruhy ve Varech.

„Iniciativa vznikla na základě toho, že na cyklisty není při opravách a rekonstrukcích ulic vKarlových Varech pamatováno. Přitom se to vnejvětším lázeňském městě České republiky přímo nabízí,“ uvedl Jan Nedvěd z občanské iniciativy. Podle projektanta by vytvoření cyklopruhů nebylo nijak výrazně drahé. „Náklady na metr čtvereční cyklostezky jsou stejné jako na stavbu chodníku. Při rekonstrukcích městských komunikací by tedy provedení cyklostezek neznamenalo zásadní zdražení. Norma pro projektování městských komunikací dokonce říká, že pruhy či pásy pro cyklisty se mají u dopravně zatížených ulic navrhovat vždy, kdy to uliční prostor umožňuje,“ uvedl projektant Ota Řezanka.

Občanská iniciativa již také sepsala petici, kterou doručila Magistrátu města.

„V nejbližších dnech připravujeme jednání na toto téma, chceme diskutovat o technických předpokladech pro možný vznik cyklopruhů, o jejich možném propojení a tak dále,“ konstatoval tiskový mluvčí magistrátu Jan Kopál.

„Cyklopruhy jsou jiným možným způsobem řešení cyklistické dopravy v zastavěných územích měst, vyhrazují část šířky místních komunikací pro provoz cyklistů, obvykle část vozovky nebo chodníku. Výhodou je, že využívají už existující komunikaci, musí se však na ni šířkově vejít. Existují samozřejmě normy a předpisy, stanovující minimální šířku cyklopruhu pro jednosměrný a obousměrný provoz, stejně jako existují podobné předpisy pro šířky chodníků, jízdních pruhů a parkovacích stání,“ dodal tiskový mluvčí magistrátu.

Současný stav cyklostezek v Karlových Varech je ovšem podle Občanské iniciativy nevyhovující. „Projel jsem na kole existující stezky ve městě. Občas nad tím zůstává rozum stát. Stezky často vedou odnikud nikam, končí slepě nebo jsou absolutně neudržované, a cyklopruhy jakoby ani neexistovaly. Je opravdu na čase aby stím město začalo něco dělat,“ uvedl Daniel Kocum z občanské iniciativy Chceme cyklopruhy ve Varech.