„Kvůli tomu, že je jezírko špatně průtočné, tak máme problémy například se zahníváním vody. Další Achillovou patou jsou nepořádní lidé, kteří hází do vody vše, co jim přijde pod ruku. V neposlední řadě ale do Labutího jezírka padají také větve a listí. Tento mix všeho druhu způsobuje ve vodě nepěknou paseku a tím pádem průtok chybí. Dokud nebude mít jezírko správný průtok, nemá smysl s ním cokoliv dělat. My bychom ho vyčistili a za pár dnů bychom mohli znovu,“ vysvětluje místostarosta Františkových Lázní Otakar Skala.

V minulosti se snížilo dno slatinky a tím se snížila i hladina vody. Tyto faktory způsobily, že průtok téměř zanikl. „Proto jsme se domluvili s Chevakem na společné investici. Společnost Chevak stáhne z celého sídliště, kolem školy a ulicí k multifunkčnímu hřišti, dešťovou vodu do speciálních nádrží. Tam se přefiltruje. Čistá voda doputuje do jezírka. Tím zvedneme v jezírku hladinu vody. Díky tomuto kroku bude moci odtéct další voda původním korytem, které sloužilo tomuto účelu už v době, kdy se parky zakládaly. Koryto tedy sloužilo k odtoku do slatinky a zároveň i jako zavlažování parků. To byl systém, který kdysi naprosto fungoval,“ sděluje.

Odtok bude kaskádovitý, aby se voda mohla zadržet na potřebných místech. „Tímto krokem zprůtočníme jezírko a můžeme začít samotnou revitalizaci. Nyní jsme zjistili, že ve vodě je mnoho rašeliny a slatiny, což bude trochu samotnou stavbu komplikovat. Pod bahnem jsou totiž minimálně tři metry rašeliny, a to nemluvíme o úplném dnu,“ uvádí s tím, že samotná rašelina na dně by takový problém nebyla. Problémem je zmiňovaný nepořádek. „Pokud bychom na dně měli jen rašelinu, tak by to jezírko naopak provzdušnilo. Voda by byla tmavá, ale to na škodu není. Potřebujeme v tomto případě rašelinu dostat ven, což bude technický problém, který hodláme vyřešit,“ říká místostarosta Skala.

Odpočinková zóna, historické lampy, romantická atmosféra, ale i jemná, dokreslující hudba. Už brzy se projdeme nově revitalizovaným parkem, který se nachází v Sadech Bedřicha Smetany ve Františkových Lázních.
Park ve Františkových Lázních nabídne romantická zákoutí i hudbu

Na revitalizovaném jezírku budou zpřístupněné oba dva ostrůvky. „Necháme totiž nainstalovat do těchto míst můstek, aby se lidé mohli procházet v příjemném prostředí, které Labutí jezírko nabízí. V té době už bude vyčištěné. Návštěvníci se mohou těšit i na novou zeleň, stromy a keře,“ pokračuje.

Opěrná zeď u Rybářské bašty se také dočká nového kabátu. „Dále zpevníme celý okraj jezírka, v rozích vzniknou dvě mola, která mohou sloužit i jako letní terasy. Lidé si tam budou moci dát například lehátka. Nezapomeneme ani na okolní cesty, které chceme zrenovovat,“ doplňuje.

Výhledově město počítá i s minigolfem, ale finální návrh v tuto chvíli není jistý. Vše se bude odvíjet od získané dotace, která by mohla pokrýt tento enviromentální projekt až ze 100 procent. „Letos bychom chtěli zažádat o dotace. Jelikož se tento projekt týká životního prostředí a enviromentálních záležitostí, mohli bychom být úspěšní a dopracovat se k plnému pokrytí všech nákladů,“ dodává.

Náklady by se měly vyšplhat až ke 100 milionům korun. Důvodem této částky je čištění kalů a sedimentů, které nelze vyvážet na skládku, ale bude zapotřebí je uložit určené na místo. Pokud vše dobře dopadne, tak by práce spojené s Labutím jezírkem mohly započít během příštího roku.