Vedení karlovarského magistrátu se stále nevzdává představy, že město do několika let obnoví provoz lanové dráhy na Tři kříže. Nyní vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele studie. „V rozpočtu na letošní rok na ni máme půl milionu korun. Studie by měla obsahovat nejen popis samotného tělesa lanové dráhy, ale i její výstupní část či mezistanici Na Vyhlídce včetně nového parkovacího domu.

Zároveň by měla počítat s využitím plochy na vrcholu, kde měl podle původních plánů při výstavbě lanovky stát hotel,“ informoval náměstek primátorky Tomáš Hybner (ČSSD), který je projektu lanovky velmi nakloněn. Projekční kancelář vybere vedení města v rámci poptávkového řízení, ve kterém oslovilo čtyři společnosti. „V rámci soutěže musí předložit veškeré podkladové materiály včetně zvolené technologie. Až v případě, pokud se prokáže funkčnost projektu, se budeme zabývat způsoby financování,“ upřesnil Hybner.

Předpokládané náklady na kolejovou variantu lanovky se pohybují kolem 250 milionů korun. V úvahu přicházejí tři možnosti financování. Buď se město pustí do výstavby samo, což je podle Hybnera s ohledem na současnou hospodářskou situaci Karlových Varů nereálné, nebo získá město dotace z regionálních operačních programů. „Třetí variantou je projekt PPI, který by zafinancoval soukromý investor, přičemž Karlovy Vary by připravily projekt a vložily do akce své pozemky,“ vysvětlil náměstek primátorky.

Zatím se s podobnou nabídkou na město obrátili podle něho asi čtyři soukromí investoři. Obnovení lanové dráhy však stále více zůstává na papíře. Od začátku by se na něm měli podílet zástupci všech dotčených oganizací, tedy i z Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Pokud se projekt podaří prosadit v zastupitelstvu, se stavbou by se podle náměstka Hybnera mělo začít nejdříve v roce 2010.