Důvodem její výstavby bylo nejen odlehčení provozu na nedalekém houpacím mostě, který je v havarijním stavu, ale také absence dopravní spojky pro složky záchranného systému. Lokalita je totiž stále atraktivnější nejen pro běžné občany, ale i sportovce, ať už cyklisty, vodáky, ale i horolezce, a úrazů tam přibývá. Dostupnost tohoto místa byla pro záchranáře přitom doposud značně komplikovaná. „Stavbu lávky prováděla na základě výsledku zadávacího řízení společnost Metrostav, a to v období od konce ledna do začátku října 2020. Kraj na akci vynaložil 24,5 milionu korun včetně DPH. Visutá konstrukce lávky je ocelová s dřevěnou mostovkou z dubu a modřínu, dalším použitým materiálem se stal beton pro spodní stavbu a kámen pro obklady opěr. Hlavním vizuálním prvkem je dřevěné zábradlí z modřínu ve tvaru ondřejských křížů. Celková délka přemostění je 61,5 metru,“ upřesnil náměstek hejtmana Dalibor Blažek s tím, že kolaudační souhlas stavby dostal kraj 21. října.