„Posléze se k tomuto nápadu připojily i Mariánské Lázně a Karlovy Vary. Celá analýza a projekt jsou určeny obecně pro vedení jednotlivých měst. A vedle unikátní analýzy o návštěvnosti a ekonomickém chování obyvatel i turistů by měl poskytnout městům ucelený návod, jak tyto tradiční lázně postupně připravit na možné členství v rámci UNESCO a současně do nich postupně implementovat technologie a nástroje, které tomuto rozvoji napomohou,“ vysvětlil odborník na Mastercard Advisors na oblast Smart City Petr Zlámalík.

Data sbírala společnost Mastercard po tři roky a z konečné analýzy vyplynulo pět prioritních oblastí. Podle Petra Zlámalíka to je především doprava, infrastruktura služeb, kvalita a udržitelnost životního prostředí, posílení i bezpečnosti a aktivní komunikace s místními lidmi i podnikateli a také navenek, to podle Zlámalíka znamená prioritně si určit, jaké trhy chtějí lázně oslovit, aby návštěvníci zůstávali v regionu déle, než je tomu například u čínských turistů. Ti přijíždějí na den, pořídí si foto a odjíždějí. A to měla lázeňskému trojúhelníku umožnit společná strategie.

„Dnešní doba umožňuje díky technologiím mnohé zjednodušit a my toho můžeme využít. Nevnímat se jako tři oddělená místa, ale společně tuto příležitost využít ve správě vlastních věcí, ale také k oslovování potenciálních návštěvníků. Náš region kromě lázeňství nabízí neuvěřitelné kulturní, historické, technické i přírodní bohatství. To je velký potenciál, pro jehož využití by měla města s podnikatelským segmentem vytvořit co nejlepší podmínky,“ uvedla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Také podle starosty Františkových Lázní Jana Kuchaře je nutné, aby se města zaměřila na zajímavou klientelu, která bude mít co největší přínos pro podnikatele.

„Musíme všichni táhnout za jeden provaz. Nemůžeme se zaměřovat na turisty, kteří nejsou pro podnikatele zajímaví. A zároveň musíme dbát na to, aby dopady zvýšeného přílivu turistů nijak negativně neovlivnily obyvatele našich měst a neohrozily přírodní bohatství,“ uvedl. Výsledky projektu považuje za zajímavé také starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. „Analýza poskytla spoustu cenných dat, která mohou využít nejen tři lázeňská města, ale také další obce a města v kraji, a samozřejmě i podnikatelé,“ zdůraznil. A největší bonus? Díky tomuto projektu všechna tři lázeňská města vědí, na čem mají co nejrychleji zapracovat, například na sjednoceném systému parkování, sdílení automobilů nebo kol. Tomu napovídá i název projektu: Lázně 21. století.