Přestože podle soudního rozhodnutí patří Lázně III znovu Městu Karlovy Vary, spor mezi majiteli společnosti Lázně III - Veso, která objekt od města původně koupila, a magistrátem neutichá.

Okresní soud v Karlových Varech vydal 22. listopadu platební příkaz, aby magistrát, jako žalovaná strana, uhradil Vesu téměř devatenáct milionů za bezdůvodné obohacení a zaplatil přes milion korun za náklady soudního řízení. Podle zastupitele Tomáše Hybnera (ČSSD), který je s celým případem obeznámen, tuto ⋌částku firma Veso na Lázních III proinvestovala, čímž splnila podmínky kupní smlouvy. Samosoudce Aleš Fikker, který o platebním rozkazu vůči magistrátu rozhodl, vedení města zároveň upozornil, že se vůči tomuto rozhodnutí může odvolat.

A to město udělalo. „Ano, platební rozkaz jsme obdrželi, a ve stanovené lhůtě patnácti dnů od doručení využili možnosti uvedený nárok neuznat, a to ani zčásti, a podat proti němu odpor. Znamená to, že soudní pře v této věci potrvá i nadále. Nejde o odvolání, pře bude pokračovat u toho samého soudu,” vysvětlil mluvčí magistrátu Jan Kopál. Platební rozkaz je podle magistrátu výsledkem jednoho z pěti soudních sporů, které jsou ve věci Lázní III vedeny mezi městem „Město ve sporech zastupuje advokátní kancelář Karla Jelínka,” doplnil mluvčí Kopál.