Rozvoj Lázní Kyselka začal roku 1867, kdy si rozsáhlý areál kyselky pronajal a následně celé lázně odkoupil zdatný karlovarský obchodník Heinrich Mattoni. Na místě postupně vznikla řada význačných lázeňských objektů v historizujícím duchu a minerální vodu, která se tam stáčela, znal celý svět.

Lázně v malebném lesnatém údolí řeky Ohře začaly nejvíce chátrat po 2. světové válce, kdy byly zestátněny. K největší devastaci pak došlo hlavně po privatizaci. V té době ztratily svoji původní funkci a často měnily majitele.

Teplo. Ilustrační foto.
Centrum Varů zůstalo bez tepla a teplé vody. U Solivárny byl problém na potrubí

„Na listopadovém zasedání jsme odsouhlasili poskytnutí individuální dotace obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka, která již několik let doslova bojuje o záchranu této jedinečné kulturní památky. Díky jejímu přičinění se nejenom daří postupně opravovat zchátralé lázeňské objekty, ale vracet i do kdysi hojně navštěvovaných míst život. A my jsme určitě rádi, že je v tom můžeme podporovat. Finanční prostředky společnost tentokrát využije na zajištění Jindřichova dvora, který je v havarijním stavu. Do objektu dlouhodobě plošně zatékalo a srážková voda zde narušovala konstrukci zdiva a stropů. Zároveň se tu vyskytly i dřevokazné houby a hniloba. Dotace bude konkrétně použita na dokončení obnovy střechy věže, tesařské a pokrývačské práce,“ uvedla radní pro oblast kultury a památkové péče Oľga Haláková.

Karlovarský kraj od roku 2013 poskytl na záchranu dotace v celkové výši 4 450 000 korun. O návrat života zpět do Kyselky se obecně prospěšná společnost stará také tím, že tam mimo jiné otevřela Muzeum Mattoni, které návštěvníky seznamuje s bohatou a slavnou historií tohoto místa, a organizuje po Kyselce komentované prohlídky.