V úterý 22. ledna 2019 dojde na českém velvyslanectví v Paříži ke slavnostnímu podepsání hotové nominační dokumentace.

O významu tohoto ceremoniálu svědčí fakt, že se jej zúčastní zástupci všech 11 měst z nominace a velvyslanci všech sedmi států. Od tohoto data pak bude víc než osm let trvající proces v rukou členů hodnotící komise. Pro města tím však jejich úkol nekončí.

„Po více než osmi letech intenzivní práce je nadnárodní sériová nominace 11 nejvýznamnějších evropských lázeňských měst dovedena k branám UNESCO. Během celé doby přípravy nominační dokumentace, na které se podílely desítky expertů ze sedmi zemí, bylo třeba sladit přístup všech 11 měst, vyřešit odlišný přístup k řadě otázek, vypořádat se s různým pojetím legislativy všech členských zemí,“ uvedl k blížící se události bývalý primátor Karlových Varů Petr Kulhánek, který je do procesu zapojen od počátku.

„Na centrálu UNESCO předávaná nominace The Great Spas of Europe je ukázkovým příkladem mezinárodní spolupráce a intenzivní komunikace vedoucí ke společnému cíli. Tím je zápis na Seznam světového dědictví UNESCO, který bude velmi pozitivním přínosem pro všechna nominovaná města a nejvyšším oceněním kvality destinací a historické i současné hodnoty těchto lázeňských měst,“ poznamenal Kulhánek.

Slavné lázně Evropy/ The Great Spas of Europe jsou jedinečným dokladem fenoménu evropského lázeňství, které vzkvétalo zvláště od 18. století do třicátých let 20. století. Tato centra zdraví, trávení volného času a společenského života představují nejlepší příklady nového typu městských celků se specifickou formou, funkcí a architekturou, která nemá jinde ve světě paralelu. Slavné lázně Evropy zároveň charakterizují hlavní mezníky ve vývoji lékařského využití minerální vody. Jakožto místa setkávání lidí z celé Evropy měly obrovský význam pro demokratizaci evropské společnosti.

Koordinátorem celého nominačního projektu byla od začátku Česká republika. Michal Urban, předseda mezinárodní pracovní skupiny, která připravovala vznik dokumentů, má radost, že vznikla kvalitně zpracovaná dokumentace, a věří, že žádost má značnou šanci na úspěch. „Nyní však bude města čekat nejvýznamnější etapa procesu, což bude vlastní posuzování žádosti ze strany UNESCO a její odborné organizace ICOMOS. Zvládli jsme důležitý krok, ale hodně práce je ještě před námi,“ podotkl Kulhánek.

Ilustrační snímek.
Na dotace bude více peněz a žádat o ně bude snazší

Podle představitelů českých lázeňských měst jde o zlomový okamžik. „Po mnoha letech náročné odborné i organizační práce se podařilo významná lázeňská města Evropy zkoordinovat tak, že mohou oficiálně podat svou společnou nominaci. Tím končí jedna etapa celého procesu zápisu a začíná další. Je potřeba celý projekt UNESCO dobře zkomunikovat nejen s občany, ale také s odbornou a podnikatelskou veřejností. Musíme být dobře připraveni ve všech oblastech, ať se jedná o oblast mobility, infrastruktury a služeb, bezpečnosti, ale také komunikace. Je potřeba sladit zájmy a potřeby občanů města, lázeňských hostů a návštěvníků. UNESCO může být pro město obrovským potenciálem, a proto je potřeba se dobře připravit,“ řekla Andrea Pfeffer Ferklová, primátorka Karlových Varů.

Podle Martina Kaliny, starosty Mariánských Lázní, tím však práce nekončí. „Máme velkou radost, že se Mariánské Lázně společně s 10 dalšími lázeňskými městy z celé Evropy dočkaly završení takřka devět let trvající práce na nominaci do UNESCO. Čeká nás významný symbolický milník odevzdání kompletní dokumentace a následovat bude čekání na posouzení ze strany UNESCO. Naše práce zdaleka nekončí, ale mám plnou důvěru ve schopnosti všech zainteresovaných a věřím, že bude žádost posouzena kladně,“ konstatoval Kalina.

Co tedy bude po slavnostním podpisu a odevzdání dokumentace následovat?

„Města čeká dopracování takzvaných management plánů a jejich přeložení. To by mělo být hotové do dubna,“ sdělil starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.

„Pravděpodobně na podzim se pak do jednotlivých měst vydají experti ICOMOS, kteří srovnají dodané materiály s reálným stavem. Paralelně s tím budou žádost posuzovat anonymní experti z celého světa,“ dodal Kuchař.

Na základě hodnotící mise a posudku těchto expertů si pak ICOMOS může vyžádat ještě doplňující informace a od listopadu budou následovat slyšení u ICOMOS. „Shledá-li ICOMOS, že je vše v pořádku, doporučí UNESCO, aby žádost byla schválena. O vlastním zápisu se bude na přelomu června a července příštího roku hlasovat na zasedání Výboru světového dědictví UNESCO. V ideálním případě tak Slavné lázně Evropy/The Great Spas of Europe budou zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO už v červenci 2020,“ popsal Kuchař proces, který nyní města čeká.

Ilustrační foto
Energie láká na led malé šikuly