Jde o Léčebnu dlouhodobě nemocných v Nejdku. Vedení léčebny se i přes veškeré potíže se zdravotními pojišťovnami a všeobecnému ´přehlíživému´ postoji k oboru geriatrie v rámci republiky daří léčebnu vést na vysoké odborné úrovni.

„Právě dokončujeme v dalších dvou pokojích kolejový systém. Jde o speciální technické zařízení, které personálu výrazně pomáhá při péči o těžce nemocné a zcela nepohyblivé pacienty,“ vysvětluje ředitel léčebny Gustav Záleský.

Po dokončení instalace stropních kolejí budou v ´eldéence´ už čtyři pokoje vybavené tímto zařízením švédské výroby, osvědčeným na klinikách v celé Evropě. „Popravdě řečeno, není jednoduché držet provoz na patřičné úrovni se vším všudy a nepatřit mezi preferované obory v rámci medicíny.

Daří se nám to však díky vnitřním úsporám, dotacím z krajského úřadu, od sponzorů a sympatizantů našeho zařízení,“ doplňuje primař Záleský. Značný počet pacientů je v léčebně do doby, než jsou buď po potřebné rekonvalescenci po zákrocích v nemocnicích propuštěni do domácí péče nebo přemístěni na jiná zdravotnická pracoviště.

Existují zde však i jakási sociální lůžka, pro pacienty, kteří jsou skutečně dlouhodobě nemocní a péče doma by pro ně mohla být zásadním ohrožením. „Je škoda, že tohle si mnoho lidí, kteří rozhodují o přerozdělování peněz ve zdravotnictví, neuvědomuje. Staré, těžce nemocné lidi nemůžeme prostě nechávat dlouhodobě v nemocnicích, kde je nyní naopak trendem zkracovat dobu léčby na minimum. Jistým řešením je zvýšení počtu tak zvaných hospiců, ale i těch je velmi málo,“ doplňuje ředitel Záleský. Ten se shoduje i s ostatními odborníky na péči o seniory: V republice prostě podle ředitelových slov chybí dostatek lůžek pro staré a trvale nevyléčitelné pacienty.