S kácením původně nesouhlasili památkáři z Národního památkového ústavu v Lokti, kteří měli výhrady i k výsadbě ovocného sadu. Jak uvedla ředitelka NPÚ Romana Riegerová letos v lednu, podle jejich názoru sad na toto místo do lázeňských lesů nepatří a nemá své opodstatnění z hlediska historie, kaštany ano. Památkáři ale nakonec přehodnotili svůj postoj. "Bohužel, stav kaštanů u Myslivny není dobrý, a stejně by musely být pokáceny. Kaštan není původní druh, který se objevuje v lesích v tomto regionu. Navíc v této části bude vyhlášená Přírodní lokalita Bučina, na jejímž území kaštany růst nesmí. Z hlediska památkové péče jsme prosazovali, že při následné nové výsadbě je nejvhodnějším řešením zachovat stávající strukturu a skladbu dřevin, tedy stromořadí jírovců. Jedná se o koncept doložený k době výstavby výletního objektu Myslivny. Na jednání se zástupci lázeňských lesů a CHKO jsme však po vzájemné dohodě akceptovali řešení navržené ze strany lázeňských lesů. Cílem je, aby toto místo bylo hezké a aby zde něco kvetlo. Proto se tu vysadí třešňový sad, který pochází z původních zachovalých odrůd, jež mají Lázeňské lesy k dispozici,“ vysvětluje Riegerová a dodává, že kácení se nevyhnou ani některé kaštany, které rostou podél cesty od Bristolu k Myslivně. Odsouhlasení výsadby předcházelo i posouzení Martina Lípy, garanta genofondových ploch v České republice.

Nově osvětlená stezka podél Náplavky v Tuhnicích.
OBRAZEM: Láká k večerním vycházkám. Tak vypadá nová karlovarská Náplavka

Jak doplnil ředitel Lázeňských lesů Stanislav Dvořák, osmdesát procent jírovců je napadených klíněnkou a hnilobou. "Při analýze současné situace byl vyhodnocen zdravotní stav všech 72 stromů rostoucích v sadu u bývalého výletního objektu. Napadení klíněnkou bylo potvrzeno u 56 jírovců, dva měly puklý kmen a z jednoho zbývalo pouze torzo. Dvě břízy bělokoré uschly. Stromy jsou ve stádiu rozpadu, místo se tak stalo nebezpečným pro všechny, kteří se pohybují v blízkosti uvedené lokality,“ varuje ředitel lázeňských lesů Dvořák. "Nově vysazený sad s pečlivě vybranými odrůdami třešní doplní lavičky a herní prvky. Poslouží tak ke zatraktivnění lokality v blízkosti Jeleního skoku," pokračuje. Lavičky a prolézačky tu bývaly i v minulosti, ale během posledních let se rozpadly a zatím nedošlo k jejich obnově.

„Jírovce jsou stromy v České republice nepůvodní. Sad se přitom nachází v blízkosti maloplošného chráněného území. Na doporučení odborníků ze Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les je proto nahradíme různými druhy třešní, které byly pečlivě vybrány s ohledem na místní půdní i klimatické podmínky,“ upřesňuje ředitel Lázeňských lesů.