Nebylo to ale jednoduché. „Když už jsme byli před podpisem smlouvy s novým lékařem, za což měl velkou zásluhu starosta Potůček, tak nám to nakonec tento doktor odřekl. A museli jsme hledat na novo,“ říká starosta Perninku Petr Groh.

„Odcházím na Silvestra. Už před třemi lety jsem začal hledat někoho, kdo by to za mě převzal, protože jsem nechtěl být v nejistotě, co bude po mém odchodu. Můj nástupce je ideálním kandidátem, protože má k horám velmi blízko. Působí totiž i v Horské službě,“ prozrazuje dosluhující perninský lékař a pokračuje: „Jde o pana doktora Vojtěcha Danihela, který nyní pracuje v Německu. Je to nejen obvodní lékař, ale i anesteziolog.“

Spádová oblast perninského lékaře je poměrně rozsáhlá, je to totiž jediný praktický lékař pro dospělé široko daleko. Proto není divu, že jeho obvod má 1300 pacientů. „Ordinuji každý den,“ doplňuje praktik.

Jak vysvětluje starosta Perninku, krušnohorské obce ohledně dostupnosti zdravotní péče začaly spolupracovat už před nějakou dobou. Pernink totiž společně s Potůčky odkoupil napůl dům, v němž se zdravotní ordinace v Perninku nacházejí. Původním vlastníkem byl právě Pazdiora. „Protože jsme ordinace chtěli zachovat i po jeho odchodu do důchodu, dům jsme od něj odkoupili. Začali jsme také už se zmíněnými Potůčky a ještě s Horní Blatnou a Abertamy shánět jeho nástupce. Rozhodili jsme sítě. Vloni na podzim už jsme málem podepsali smlouvu s novým lékařem z Jiřetína, to ale nevyšlo. A tak jsme museli začít na novo. O panu doktoru Danihelovi jsme tak nějak věděli, věděli jsme, že je to mladý lékař, který působí u Horské služby. A tak jsme naše úsilí zacílili na něj, poskytli mu za všechny dotčené krušnohorské obce nějakou nabídku, která bude kompenzovat jeho práci v Německu. Tam má smlouvu do konce října. Pak by u nás mohl začít působit. Od 1. ledna začne už naplno,“ dodává starosta Groh.