Seminář pořádalo občanské sdružení Společně k bezpečí, které se zaměřuje na problematiku bezpečnosti a prevence kriminality. Zúčastnilo se ho 57 učitelů, úředníků, strážníků, policistů a psychologů převážně z Karlovarského kraje, ale část účastníků přijela i z Plzeňského či Jihočeského kraje nebo z Prahy.

„Seminář byl akreditovaným vzdělávacím programem pro pedagogické pracovníky. Během něho měli učitelé možnost seznámit se s řešením problémů, jako je například šikana, kyberšikana, agresivita mezi dětmi i směrem k učitelům. Zastoupeno bylo 35 institucí,“ konstatovala Kateřina Pospíšilová, místopředsedkyně sdružení.

Lektorkou programu byla Michaela Veselá, pedagožka a poradenská pracovnice v oblasti sociální pedagogiky, školské legislativy a prevence kriminality. „Klíčem k předcházení školnímu násilí je profesionální přístup učitelů k dětem, které mají poruchu učení, chování a pozornosti, a k dětem školně neúspěšným. Právě tyto děti jsou školním násilím nejvíce ohroženy, ať už jako pachatelé, nebo oběti,“ dodala místopředsedkyně.

Řešením může být spolupráce mezi školou, orgánem sociálněprávní ochrany dětí, psychologickou poradnou či policií. Tento přístup je ve zcela unikátní podobě, která nemá obdoby v rámci celé České republiky, s úspěchem využíván v Chebu. Výsledky chebského interdisciplinárního týmu jsou výzvou pro ostatní.