"Skončila dohoda školky s majitelem areálu, který nechtěl dále své pozemky pro školku poskytovat," zní oficiální vysvětlení karlovarského magistrátu. Podle Tiché má majitel s areálem už jiné plány a k ukončení provozu školky přispěly i hygienické důvody, které toto školské zařízení už splňovalo s obtížemi. "Hledali jsme náhradní prostory, ale ty se nám najít nepodařilo. Pro tento rok jsme tedy provoz školky přerušili," dodala ředitelka. Rodiče jsou ale roztrpčeni. "Vybrali jsme si tuto školku pro dceru, protože splňovala naše představy o výchově dítěte. Dáváme přednost alternativnímu vzdělávání dětí od útlého věku a nás uzavření této školky zklamalo," uvedli rodiče Jana a Pavel.

Lesní školka Duběnka na biofarmě Kozodoj se otevřela 3. září 2018 pro děti od tří do sedmi let díky spolupráci 1. Mateřské školy Karlovy Vary a Ekocentra Kozodoj. "Své samostatné zázemí má Duběnka v zimní zateplené variantě mongolské jurty postavené na jednom z rozlehlých pozemků ekofarmy. Jurta je vytápěna a do ní je zavedena elektřina. K jurtě přiléhá samostatný ohraničený prostor s venkovním stanem, mobilními toaletami a umývárnou, dřevníkem se zásobou dřeva na topení a s různými, postupně vznikajícími, centry aktivit. Duběnka vychází z filozofie lesních mateřských škol a proto je převážná část aktivit realizována za každého počasí v okolní přírodě. Úzká propojenost s ekofarmou Kozodoj poskytuje bohaté příležitosti k navázání blízkého a kladného vztahu dětí se zvířaty i možnosti zapojení se do chodu farmy, péče o zvířata, pozorování práce farmářů a dalších odborníků navštěvujících farmu," tak se školka rodičům představovala na svých oficiálních webových stránkách.

Až dosud do lesní školky, jejíž provoz na rozdíl od lesních skupin podle mluvčího magistrátu Jana Kopála poměrně přesně definuje předškolní vzdělávání, a je zapsána v rejstříku ministerstva školství, navštěvovalo jednadvacet dětí. Tato místa ale podle mluvčího chybět nebudou a problémy s umístění dětí do školek nehrozí. "Město má obecně dostatek kapacit, vždy dokážeme umístit všechny karlovarské děti, a to i některé mladší tří let, dokonce vždy i určitý počet dětí z okolních obcí nebo vloni dokonce dětí uprchlíků z Ukrajiny," ujistil mluvčí Kopál.

Karlovy Vary zřizují dvě příspěvkové organizace, 1. Mateřskou školu Karlovy Vary a 2. Mateřskou školu Karlovy Vary, z nichž každá má celkem devět pracovišť, tedy areálů školek. "V nich máme momentálně 57 tříd a navštěvuje je 1278 dětí. Ročně nastupuje a odchází přibližně 450 dětí. V loňském roce jsme zvládli i přijetí 62 dětí u Ukrajiny, to znamená, že kapacity mateřských škol jsou dostatečné," zdůraznil mluvčí.