Ústní zkouškou čtrnácti učňů skončil letošní školní rok na abertamském středním odborném učilišti lesnickém. Zároveň se završila takřka padesátiletá historie této krušnohorské školy. Kvůli optimalizaci školství se totiž její žádi v září přestěhují. „Je to smutné loučení,“ posteskl si Petr Třeštík, učitel školy, jemuž žáci ve vidině brzkého opuštění školy přezdívají Všehopán.

Prakticky všichni zaměstnanci školy dostali s jedinou výjimkou ke 30. červnu výpověď. „Pokud nejsou tak staří, jako já, musejí si hledat novou práci. Já se o sebe postaral,“ uvedl Třeštík. Jistotu budoucnosti má i další z učitelů, který od září nastoupí do školy ve Žluticích. Tam se ostatně přestěhují i učni druhého ročníku abertamského učiliště.

To sice po sloučení „připadlo“ pod školu v Nejdku, ovšem žlutický obor je tomu abertamskému podle Třeštíkových slov bližší. „Na školu budeme určitě vzpomínat v dobrém,“ řekl nervózní Lukáš Koudelka, který v předsálí zkušební místnosti čekal na ústní zkoušku. „Ty písemné a praktické byly celkém lehké,“ dodal učeň, který školu opustí jako mechanik a opravář lesnickcých strojů a zařízení. „Myslím si, že obci tady určitě chybět nebudeme,“ dodal. S tímto názorem se ovšem neztotožňuje starosta Abertam Zdeněk Lakatoš. „Samozřejmě, že nám tady škola, potažmo učni chybět budou! Škola dávala místním práci, a učni zase utráceli peníze u místních obchodníků,“ vysvětlil.

O osudu areálu rušené školy je rozhodnuto jen zčásti. Obci podle starosty Lakatoše zůstane truhlárna i se zastaralými stroji. „Chceme rovněž využít areál dílen, kde by mohly vzniknout technické služby obce,“ nastínil další osud části areálu starosta. Samotné budovy školy ovšem mají nejistý osud. „Obec je nechce. Nabídli jsme je Vysoké škole zemědělské Praha. Záleží pouze na vedení této školy, zda v Abertamech zřídí terénní pracoviště,“ konstatoval starosta.

Zdeněk Lakatoš si neodpustil kritiku kraje. „Systém optimalizace školství je nastavený už dva roky.Ateprve na poslední chvíli se řeší převod budov ze škol. To mohlo být připravené už dávno. Teď například ani nevíme, zda kraj převede majetek učiliště na obec, nebo jak zajistíme ostrahu objektů do doby, než se tak stane,“ vysvětlil svůj kritický postoj Lakatoš.