To a mnohé jiné zaznělo na dalším setkání vedení Letiště Karlovy Vary se starosty, zastupiteli a obyvateli měst a obcí z okolí letiště. Nechyběli samozřejmě zástupci společnosti F AIR a subjektů civilního letectví v České republice.

Cílem setkání bylo diskutovat o záměru zahájit výcvik pilotů na letišti v „Olšovkách“ a uvést na pravou míru často zkreslené informace o fungování letecké školy. Během jednání byli přítomni také zástupci Spolku přátel Olšových Vrat a signatáři petice, kteří leteckou školu v Karlových Varech kategoricky odmítají. Obávají se především zvýšení hluků při vysokém počtu startů a přistání letadel, a tudíž i snížení komfortu bydlení.

„Chceme mimo jiné aktualizovat hlukovou studii z roku 2008, do které bychom zahrnuli nové předpokládané zvýšení provozu na letišti v souvislosti s výcvikem pilotů. Výstupy pak zveřejníme, aby se o nich dozvěděli občané všech okolních měst a obcí. Máme rovněž v plánu uskutečnit projekt Dobré sousedství, který by měl zajistit novou úroveň a kvalitu komunikace letiště s okolím,“ uvedl nový jednatel krajského letiště Jiří Pos.

O zamýšlených opatřeních bude vedení letiště ještě jednat s představiteli Karlovarského kraje a města Karlovy Vary. „Důležité je, že tato opatření budou smluvně zakotvena v závazné smlouvě včetně penalizací za porušení jednotlivých pravidel,“ dodal Pos.

Už před časem garantovala hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová starostům, že smlouvu neuzavře, dokud dokument nebude obsahovat veškeré podmínky, za kterých bude otevření letecké školy přijatelné pro obyvatele okolních obcí.
Výcvik v Karlových Varech by se týkal asi šedesátky studentů, kteří by k výcviku používali malá lehká cvičná letadla s velmi nízkou hlučností.

Provoz v okolí letiště by tvořil jen 15 procent z celkového objemu výcviku a ostatní výcvik by se realizoval nad neobydlenou oblastí Doupovských hor nebo zcela mimo letiště Karlovy Vary a jeho okolí.

„Přínos není jenom ve formě zvýšení výnosů pro letiště, ale zejména v příležitosti, že by se v Karlových Varech mohl v blízké budoucnosti realizovat záměr ČVUT otevřít Univerzitní letecké výcvikové centrum mimo jiné i pro pozemní personál, mechaniky, pracovníky letového provozu jako návaznou etapu na výcvik pilotů,“ poznamenal jednatel letiště.
Podle Pose by to významně by to přispělo k akademickému vzdělávání v regionu.

„Nezanedbatelný je i celkový finanční přínos pro město a region, který během pěti let v oblasti služeb přesáhne úroveň 90 milionů korun,“ konstatoval Pos.

Výukové centrum letecké školy F AIR by mělo začít fungovat na mezinárodním letišti v Karlových Varech . Olšových Vratech od poloviny roku 2019.