Letecký stavební úřad vydal kolaudační souhlas, kterým bylo 2. prosince povoleno užívání nově vybudované odbavovací plochy na letišti Karlovy Vary v celém jejím rozsahu.

„Jedná se o největší investiční akcí letošního roku, která významně přispěje k rozšíření kapacit pro odbavování letadel. Vzhledem k výraznému nárůstu výkonů letiště v letošním roce a předpokládanému rozvoji v letech následujících jde současně i o velmi důležitý krok k zajištění kvality a bezpečnosti obsluhy odbavovaných letadel,” uvedl Radek Zábranský, obchodní manažer společnosti Letiště Karlovy Vary.
Stavba je součástí modernizace letiště, jejímž objednavatelem byl Karlovarský kraj.

Dokončená stavba je pro karlovarské letiště nejvýznamnější investiční akcí letošního roku. Celkové náklady stavby včetně projektové dokumentace dosáhly výše 25 951 305 korun (bez DPH) a byly hrazeny z komerčního úvěru. Ten byl letišti poskytnut Komerční bankou.

Výstavba probíhala za plného provozu letiště po dobu pěti měsíců, což bylo náročné zejména na koordinaci stavby s leteckým provozem tak, aby byla zajištěna maximální provozní bezpečnost. I přes nepříznivé klimatické podmínky v červenci byla dokončena dle harmonogramu. Hlavní část stavebních prací spočívala ve vybudování sedmi tisíc m2 cementobetonového krytu tloušťky 22 až 28 centimetrů pro odbavovací plochy. Původní asfaltový povrch nahradil beton, který je pro plochy enormně zatížené parkujícími letadly vhodnější. „Letiště Karlovy Vary získalo čtyři nová moderní stání pro letadla kategorie B737/A320, což bude mít pozitivní vliv na zvýšení provozní kapacity letiště a přispěje k budoucímu rozvoji nových linek. Součástí výstavby nové odbavovací plochy jsou nové podzemní nádrže pro zachycování chemických látek používaných při odmrazování letadel v zimním provozu, což bude mít pozitivní vliv na zlepšení ekologie provozu letiště,” uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil.

„Výstavba odbavovací plochy probíhala za plného provozu letiště ve čtyřech fázích, čímž se podařilo prakticky zcela eliminovat dopad stavebních prací na provoz letiště.

Výstavba kladla velké nároky na všechny složky letiště i naše partnery, provozovatele služeb a letecké společnosti. Naší prioritou bylo zejména zajištění provozní bezpečnosti tak, aby nedošlo k jakémukoliv ohrožení cestujících, posádek či vlastních letadel,“ vysvětlil Václav Černý, ředitel letiště.
V říjnu 2011 prošlo letištěm Karlovy Vary celkem 10 659 cestujících, z čehož 10 407 tvořili pasažéři směřující z Karlových Varů nebo do města. Zbytek byli tak zvaní tranzitní cestující.

Vlastníkem letiště Karlovy Vary je Karlovarský kraj a provozovatelem společnost Letiště Karlovy Vary.
Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 se tak počet cestujících zvýšil o 31,5%! Za letošní leden až říjen prošlo karlovarským letištěm celkem 84 398 cestujících, což je o čtyřicet procent více než za stejné období v loňském roce. V měsíci říjnu bylo dále odbaveno celkem 14224 kilogramů zboží, z čehož bylo 9944 kilogramů pošty.