Za první pololetí letošního dosáhl objem odbavených cestujících na letišti Karlovy Vary celkem 51 195 cestujících a ve srovnání se stejným obdobím roku 2011, kdy bylo odbaveno celkem 44 175 cestujících, došlo k navýšení o 15,89 procent. V samotném červnu roku bylo odbaveno 8 867 cestujících, což je počet srovnatelný s červnem 2011.

„Červnové výkony společnosti Letiště Karlovy Vary, s. r. o., odrážejí nástup letní sezóny, která je na rozdíl od většiny ostatních letišť ve významných turistických destinacích v karlovarském regionu tradičně ve znamení mírného snížení výkonů letiště. Tento fakt je dán zejména tím, že mnoho lázeňských hostů dává v tomto období přednost cestám do přímořských letovisek," řekl Radek Zábranský, obchodní a marketingový manažer.

Dodal, že ve druhém čtvrtletí byl zaznamenán relativně velký pokles v objemech přepravy zboží a pošty. „Tento výpadek má dvě příčiny, z nichž ani jednu není možné z pozice letiště ovlivnit. Jednak je to celoevropský pokles objemu přepravy zboží, což je logickým důsledkem ekonomické situace, kdy dochází k poklesu výroby a tím i poptávce po přepravě zboží," doplnil Zábranský.

Druhou příčinou je podle něj vysoká obsazenost letadel na letech z a do Karlových Varů v lednu a květnu. „Tato v zásadě velmi pozitivní skutečnost totiž v oblasti přepravy zboží limituje prostor a objem přepravovaných zakázek, které je možné na jednotlivých letech přepravit," uvedl manažer.

Rada Karlovarského kraje schválila 18. června výsledek hospodaření společnosti Letiště Karlovy Vary za rok 2011. Společnost skončila v zisku ve výši 8 925 001,– korun po zdanění, který překonal očekávání finančního plánu. „Přestože v současné době ještě nejsou k dispozici finanční výsledky společnosti za první pololetí, předběžné výsledky ale ukazují na velmi pozitivní vývoj ve výnosech a lze předpokládat, že finanční plán společnosti na rok 2012 bude naplněn," vysvětlil Zábranský.

Pozitivní vývoj výkonů letiště i hospodaření společnosti umožňuje společnosti naplňovat i plán investic, jenž je letos největším měrou zaměřen na obnovu a navýšení počtu handlingových prostředků, které jsou nezbytné k odbavení letadel obchodní letecké dopravy. „Dokončená jsou otevřená výběrová řízení na dodávku speciálního vozidla pro odmrazování letadel a tahače letadel do vzletové hmotnosti 80 tun," uzavřel manažer.