Letní odstávku soustavy centrálního zásobování teplem letos naplánovala společnost SUAS Teplárenská od 3. do 10. června. "Důvodem jsou nezbytné plánované opravy a kontrola technologického zařízení teplárenství, které provede distribuční společnost před novou topnou sezónou," uvedla Jana Pavlíková, mluvčí SUAS GROUP.

Letní odstávka dodávek tepelné energie z Elektrárny Tisová se na Sokolovsku plánuje od 9. do 16. července. "V tomto období provedou zaměstnanci elektrárny všechny potřebné opravy a kontrolu technologického zařízení teplárenství před novou topnou sezónou," vysvětlila mluvčí. V této době dojde k odstavení dodávek tepelné energie k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody v Březové u Sokolova, a to konkrétně od 9. do 15. července, kdy budou provedeny opravy páteřního parovodu. Kvůli opravám horkovodu musejí s odstávkou počítat Citice, Bukovany a Habartov, a to od 9. do 12. července. "Odstávka by se neměla dotknout obyvatel města Sokolov, ani městyse Svatava. Informace o letní odstávce najdete rovněž na internetových stránkách skupiny SUAS GROUP," doplnila mluvčí.