Na podrobnosti jsme se zeptali mluvčí krajského úřadu Jany Pavlíkové.

Také v Karlovarském kraji bude možné již podruhé žádat o takzvanou kotlíkovou dotaci. Můžete program ve stručnosti představit?
Podobně jako ostatní regiony, i Karlovarský kraj začne znovu nabízet majitelům rodinných domů dotace na výměnu starších, neekologických kotlů. Cílem projektu je snížit emise z lokálního vytápění domácností a snížit znečištění ovzduší. V našem kraji jsme na tom s kvalitou životního prostředí velmi dobře, ovšem některé části kraje zatěžují emise právě z lokálních zdrojů. V pořadí druhou, jarní výzvu k předkládání žádostí jsme vyhlásili 28. dubna a samotný příjem žádostí zahájíme 5. června od 7 hodin ráno. Žádosti bude možno podat pouze osobně doručením na Krajský úřad Karlovarského kraje. První den k tomu budou vzhledem k očekávanému zájmu žadatelů vyčleněny prostory v přízemí úřadu, další dny bude možno podat žádost v podatelně. Formulář žádosti včetně všech dokumentů zveřejníme spolu s výzvou.

Kolik peněz bude rozděleno v druhé, jarní výzvě v Karlovarském kraji a pro kolik žadatelů by to mohlo být?
Počítáme s tím, že se v druhé výzvě rozdělí přibližně 8,3 milionu korun, což postačí na výměnu přibližně 65 zdrojů tepla. Věříme, že lidé v našem kraji využijí tuhle jedinečnou příležitost dotaci na nový kotel získat.

Komu jsou tentokrát kotlíkové dotace určeny?
Žadatel musí být vlastníkem či spoluvlastníkem rodinného domu nebo vlastníkem či spoluvlastníkem bytové jednotky v rodinném domě na území Karlovarského kraje. Definice rodinného domu bude uvedena ve výzvě. Tento dům či byt musí být vytápěn kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním. Staré kotle bude možné vyměnit za moderní nizkoemisní kotle výhradně na biomasu (kusové dřevo a peletky) a za tepelná čerpadla. Podmínkou úspěšné žádosti je, že nový zdroj tepla musí splňovat tzv. ekodesign. Pomůckou pro žadatele při výběru nového kotle může být doporučený seznam podporovaných výrobků, který je k dispozici na stránkách Státního fondu Životního prostředí.

Budou se ke kotlíkovým dotacím konat informační semináře, tak jako tomu bylo minulý rok?
Ano, budou. Kraj bude semináře pořádat v největších městech regionu. První seminář se konal 3. května v Karlových Varech. Další jsou připraveny na 10. května v Sokolově na městském úřadu od 15:30 a poté 17. května v Chebu na městském úřadu od 15:30. Termíny byly stanoveny v odpoledních hodinách, aby se seminářů mohlo zúčastnit co nejvíce občanů.