Šetření se dělalo v rámci přípravy plánu prevence kriminality, který město musí předkládat společně s žádostí o dotace. „Zjistili jsme, že z pohledu pocitů našich obyvatel je nejvíce riziková Krušnohorská ulice, což je určitým překvapením, neboť většinou to bylo Mírové náměstí, které se posunulo na druhé místo,“ říká starosta Ostrova Jan Bureš s tím, že třetí lokalitou je Májová ulice. „Tady byla herna a pivnice a scházeli se tam divní lidé. Pocit nebezpečí byl asi oprávněný, ale neslyšel jsem, že by se tam stala nějaká vražda nebo něco podobně závažného,“ uvedl zhruba šedesátiletý muž, který si nepřál být jmenován.

Z městské ankety také vyšlo, že nejvíce lidem vadí vandalismus, majetková trestná činnost a rušení nočního klidu. „Nejrizikovější skupinou jsou podle průzkumu Romové a nepřizpůsobiví občané. Největším přáním veřejnosti by bylo zrušení ubytoven, rozšíření kamerového systému a také zvýšení počtu lamp veřejného osvětlení,“ doplňuje starosta. Dodává, že právě požadavek na veřejné osvětlení ho překvapil. Vedení města, ve kterém podle statistik klesá počet přestupků, bude s výsledky ankety pracovat a pozornost městské i státní policie se zaměří na rizikové lokality. Navíc bude v Krušnohorské ulici nový kamerový bod.

„Velmi dobrou odezvu mají naši asistenti prevence kriminality, které zná osmdesát jedna procent obyvatel a padesát procent považuje jejich pohyb po městě za přínosný. I proto s nimi počítáme do budoucna,“ dodal Jan Bureš.

Anketu pro město prováděli studenti místního gymnázia, kteří se dotazovali obyvatel všech věkových skupin, a radnice za jejich práci zaplatila dvacet tisíc korun.

U Základní školy Dukelských hrdinů v Karlových Varech se dokončuje první část víceúčelového hřiště.
Stavba hřiště u Dukly finišuje