Dluh za nájemné v městských bytech z toho činí více než šest milionů korun. Podle starosty města Jana Bureše má klesající tendenci a proti roku 2016 se snížil o zhruba půl milionu korun. „Nemáme a neplánujeme žádnou akci, jakou je například generální pardon na úroky z prodlení a tak podobně. V minulosti jsme to zkoušeli, ale nijak zvlášť velký efekt to nemělo,“ vysvětluje starosta. S dlužníky se většinou daří dohodnout splátkový kalendář, který se ale ne vždy daří plnit. Situace dlužného nájemného za nebytové prostory není v Ostrově nijak kritická. Dluh je nyní 605 tisíc korun a částka velmi kolísá.

„Výše tohoto dluhu se stále mění, neboť někteří podnikatelé platí nájemné se zpožděním, tak se těžko vyčísluje nějaká konkrétní částka. Například na konci roku 2016 byl dluh 455 tisíc, v roce 2017 byl 685 tisíc, vloni 373 tisíc a nyní k pololetí zmiňovaných 605 tisíc korun,“ doplnil Jan Bureš.

Ještě více než v Ostrově dluží na nájemném v městských bytech obyvatelé Sokolova. Mluvčí tamní radnice Vladimír Meluzín uvedl, že v současnosti to je 13 milionů korun.

„Sokolov vlastní stále přibližně tisíc tři sta bytů. V dluhu už jsou zahrnuty i poplatky za vodu a elektřinu,“ upřesnil mluvčí. Postup s dlužníky je v Sokolově standardní. „Nejdříve nájemníkům pošleme upomínku, někdy i dvě. Pokud včas nezareagují, je jim nájemní smlouva vypovězena,“ konstatoval Meluzín.

Celkem 19 milionů dluží nájemníci v Karlových Varech. „V evidenci máme 690 dlužníků, dlužné částky se pohybují od tisícovek až po stovky tisíc, ale to je spíš za nebytové prostory. Větší částky evidujeme u starých dluhů, už před lety město zavedlo pravidla, že pokud nájemce v řádu týdnů nereaguje nebo nezačne alespoň o svém dluhu jednat, vypovídáme z bytu a věc předáváme k vymáhání,“ konstatoval mluvčí magistrátu Jan Kopál.