„Je nutné, aby řidiči, kteří v podzemních garážích parkují, museli po výjezdu se zaprášeným a špinavým autem okamžitě k myčce? Podle mého zjištění na katastrálním úřadě patří pozemky pod garážemi městu, proto žádám, aby magistrát zde zjednal nápravu a donutil majitele, aby stav těchto garáží byl hodný civilizovaného města," uvedl před zastupiteli obyvatel města Antonín Mikulášek.

Podzemní garáže na náměstí Horákové jsou v současnosti nejrozsáhlejšími podzemními garážemi v Karlových Varech. K dispozici je zde 585 parkovacích míst a garáže slouží jednak obyvatelům Karlových Varů pro dlouhodobé parkování a také návštěvníkům města v krátkodobém režimu. Provoz parkingu je nonstop včetně personální obsluhy. V devadesátých letech je se souhlasem města vystavěla firma Subterra. V roce 1998 karlovarské zastupitelstvo schválilo vypracování dodatku nájemní smlouvy, v němž město Karlovy Vary rezignuje na darování nemovitosti po padesáti letech s tím, že Subterra v těchto garážích přenechá městu bezúplatně od 1. ledna 1999 dvacet parkovacích míst.

Jenomže pak Subterra s tímto podnikáním v Karlových Varech skončila a podle zastupitele Jiřího Kotka (ALTERNATIVA) je prodala firmě Eltodo. A ta je pronajala. „Město by mělo najít recept, jak by mohlo být součinno s novým majitelem," navrhl zastupitelům Kotek. A tento návrh byl většinou přijat.

S parkovacími místy se Karlovy Vary perou už roky. Aut přibývá a odstavit vozidlo je ve městě problém. V centru Karlových Varů je k dispozici přibližně 4 000 parkovacích míst a město vlastní přibližně 70 procent parkovacích ploch, z toho cca 487 míst provozuje Dopravní podnik Karlovy Vary jako placená parkoviště. Zbytek kapacity tvoří veřejně přístupné soukromé parkovací plochy a právě to jsou například podzemní garáže na náměstí Dr. M. Horákové a podzemní garáže hotelu Thermal. Tržby z placených parkovišť a parkovacích automatů provozovaných Dopravním podnikem Karlovy Vary jsou příjmy města.