„V Karlovarském kraji bude pro území každého okresu zřízeno volební stanoviště, tzv. drive-in, které je určeno výlučně pro hlasování z motorového vozidla. Tento způsob hlasování mohou využít lidé v karanténě či izolaci. Tuto skutečnost volič prokazuje potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotnických služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické stanice, případně vlastnoručně vyplněným čestným prohlášením nebo také listinným či elektronickým potvrzením o pozitivním výsledku testu na přítomnost viru způsobujícího onemocnění covid-19,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková.

Volič podle ní může hlasovat na stanovišti v okrese, ve kterém má nahlášeno trvalé bydliště, případně pro které mu byl vydán voličský průkaz. Z jednoho automobilu může hlasovat více oprávněných voličů. U volebních stanovišť je možné hlasovat 6. října od 8 do 17 hodin. V okrese Karlovy Vary je možné volit v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary – Dvory, v okrese Sokolov v areál Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, Chebská 282 Sokolov a v okrese Cheb v areálu Nemocnice Cheb, K Nemocnici 1204, Cheb.

Požár tělocvičny bývalé Sokolovny v Kolmé ulici.
Tělocvičnu někdo zapálil. Nyní má jít k zemi a památkáři zoufají