Ze samotné přehrady se může voda nadále odebírat. Deník upřesňuje informace, které zveřejnil začátkem týdne. Voda se z přítoků, které tvoří hlavně potoky, nesmí čerpat až do odvolání. "Nařízení vodoprávního úřadu se týká odběrů z drobných vodních toků, které tvoří přítoky do vodárenské nádrže Stanovice . Odběr surové vody z vodního díla Stanovice pro ÚV Březová zajištěn samozřejmě je, vodárenská nádrž zadržuje v současnosti 16,6 mil. m3 vody, takže spotřebitelé nemusí mít strach, že se vodní zdroj vyčerpá," vysvětlila ředitelka Povodí Ohře v Karlových Varech Petra Fošumpaurová.