Diskutují o tom na sociálních sítích. Starosta Jan Bureš to kategoricky vyloučil, k projednání v zastupitelstvu už nedošlo, protože se měly změnit okolnosti prodeje dotčených pozemků.

Smlouva o spolupráci mezi městem Ostrov a investorem Industrial Center CR4 s.r.o v zastoupení developera, upřesňuje společný postup při změně územního plánu a stavby kruhového objezdu na křižovatce spojující Dolní Žďár a Vykmanov. Změnu územního plánu potřebuje developer proto, aby ve Vykmanově mohl vystavět halu vysokou až 22,5 metru. Stavba je ale trnem v oku části obyvatel města, kteří dlouhodobě záměr kritizují.

Proto smlouva, jejíž znění začalo po sítích kolovat, budí vášně. „Smlouva je napsaná tak, že budí dojem, že se jedná už o předem hotovou věc a město nehájí zájmy svých občanů, ale kývá na požadavky developera, se kterým se uzavřela tichá domluva,“ říká obyvatel města Adam V.

Nejvíc kritiky se snáší na odstavec, který podle diskutérů svědčí o nevýhodnosti smlouvy pro Ostrov. „Město se tímto zavazuje vyvinout v rámci své samostatné působnosti a v rozsahu dovoleném městu právními předpisy bezodkladnou součinnost vedoucí k co nejrychlejšímu schválení změny územního plánu tak, aby nabyla co nejdříve účinnosti,“ stojí v dokumentu.

Nelibost vzbuzuje i část vztahující se ke stavbě kruhového objezdu. „Město se dále zavazuje při přípravě a výstavbě Kruhového objezdu investorovi poskytnout maximální součinnost, zejména se zavazuje přistupovat s náležitou prioritou (např. směnou pozemkových parcel nebo jejich částí) k řešení majetkoprávních záležitostí spojených s pozemky dotčenými stavbou kruhového objezdu a na výzvu investora zajistit potřebné souhlasy dotčených vlastníků,“ doplňuje dokument.

Starosta Ostrova spekulace o domluvě s investorem rázně odmítá. „Zavázáním se k součinnosti město pouze deklaruje, že pokud bude smlouva schválena, nebude žádnými cílenými obstrukcemi zdržovat její realizaci. Nic víc,“ říká. „Město hájí zájmy svých občanů. Ty samozřejmě mohou být různé, ale v demokracii rozhoduje hlas většiny. Pokud lidé v Ostrově, nebo jimi zvolení zastupitelé, rozhodnou, že je v jejich zájmu je to či ono, budu to jako starosta města respektovat,“ doplňuje.

Lidem také vadí, že smlouvu, kterou rada města měla projednat na začátku března, nelze na oficiálních kanálech města dohledat a že o ní nebylo informováno zastupitelstvo. Že se k zastupitelům dokument nedostal, potvrdila na dotaz Deníku zastupitelka a předsedkyně kontrolního výboru města Lenka Müllerová. „Nebyla jsem s uvedenou smlouvou seznámena, jelikož uvedené  dosud nebylo na programu jednání zastupitelstva,“ uvedla Müllerová.  

Podle Jana Bureše se ale o žádné zatajování nejedná. „Rada města smlouvu projednala a doporučila ji zastupitelstvu ke schválení, ale dál se tato smlouva už neprojednávala, protože majitel pozemků, které měly být použity na výstavbu kruhového objezdu, odmítl jejich prodej,“ vysvětluje starosta.

Poukazuje také na to, že podobnou smlouvu město uzavíralo v minulosti s každým investorem na průmyslové zóně, kde jim zajišťovalo například zvýhodněné ceny plně zasíťovaných pozemků, nebo třeba výstavbu autobusové zastávky. „Na druhé straně investoři se zavazovali například výstavbou komunikací, jako je to v případě kruhového objezdu ve výše uvedené smlouvě. Výhody pro město z příchodu těchto firem jsou značné, mimo jiné, v podobě nových pracovních míst, vyšších daňových příjmů a podobně,“ uzavírá starosta Ostrova.

Průmyslový park ve Vykmanově leží na rekultivovaném brownfieldu po bývalém závodu Škoda. Developer tam chce vystavět dvě haly, na která má už vydaná stavební povolení. Změnu územního plánu žádá pro umožnění stavby vysoké až 22 metrů.

Proti ní se kromě obyvatel města, z nichž někteří dokonce volají po referendu, se vyslovil i Národní památkový ústav (NPÚ). Vysoká budova by totiž měla být v těsném sousedství s Rudou věží smrti, připomínkou krutosti komunistických lágrů a zároveň památky začleněné v UNESCO. Podle NPÚ je stavba z hlediska památkové péče neakceptovatelná.

Další veřejné projednání změny územního plánu se v Ostrově koná 10. června.