Tři nové služby budou moci od letošního léta využívat v Karlových Varech duševně nemocní lidé. Poskytne jim je chystané Centrum sociální rehabilitace, které bude vyvrcholením projektu rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje.

„Centra budou v podstatě dvě. V Drahovicích a v Rybářích,“ upřesnila Barbora Wenigová, ředitelka Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, které je iniciátorem celého projektu. „Klienti zde najdou ambulantní zázemí, součástí centra však bude i terénní služba, v rámci níž budou pracovníci vyjíždět za klienty do jejich přirozeného prostředí, tedy domů. Poslední možností nového centra pak bude sociálně terapeutická dílna, která umožní klientům návrat do normálního života,“ doplnila Wenigová.

„Byl jsem šokován výsledky mapování situace v Karlovarském kraji. Až deset procent populace má skrytou duševní poruchu, což je alarmující. Život města se odvíjí i od duševního zdraví jeho obyvatel. Projekt má proto naši plnou podporu,“ zhodnotil jeho přínos Petr Kulhánek, primátor Karlových Varů.

„Síť služeb pro lidi s duševním onemocněním, jak zdravotní, tak sociální, je v Karlovarském kraji nedostatečná, v podstatě nejřidší v celé republice. Služby tohoto charakteru musejí být vzájemně propojené, aby mezi nimi klient takříkajíc nepropadal,“ konstatovala Barbora Wenigová. Plánované centrum by mělo tyto atributy naplnit. „Aby byly ovšem služby udržitelné, musí jich být víc. Ideální by tedy bylo replikovat je i do Sokolova Chebu,“ doplnila ředitelka Centra péče o duševní zdraví.

Karlovarský kraj je první místem v republice, kde se podobný projekt uskutečnil. „Slibujeme si od něj nejen zlepšení péče o duševně nemocné, ale také změnu postoje veřejnosti k nim,“ doplnil krajský radní Miroslav Čermák.