Ministerstvo obrany představilo oficiální výsledky ankety, ze které chtělo zjistit, jak si lidé žijící ve Vojenském újezdu Hradiště představují územně- správní uspořádání svých obcí po avizovaném zmenšení újezdu. Z výsledků vyplývá, že obyvatelé tří vsí chtějí, aby vznikla nová obec se třemi místními částmi. Další tři se nejspíše připojí k některé ze sousedních obcí.

„Obyvatelé Lučin, Dolní Lomnice a Svatoboru se vyslovili pro vznik nové samostatné obce Lučiny s místními částmi Dolní Lomnice, Svatobor a Činov,“ uvedl mluvčí Ministerstva obrany Jan Pejšek. Obyvatelé Albeřic hlasovali pro připojení k Verušičkám. „Nemáme s tím žádný problém. Dokonce jsme to už předjednali na zastupitelstvu. Albeřice k Verušičkám už kdysi dávno patřily,“ řekl starosta Verušiček Petr Kvasnička. Obyvatelé Bukoviny hlasovali pro připojení k Podbořanskému Rohozci a lidé v Bražci se chtějí připojit k nedaleké Stružné.

„Děkuji všem, kterým není lhostejná jejich budoucnost a zúčastnili se ankety. Vracíme lidem odpovědnost za správu jejich obcí a jejich názor je pro nás velice důležitý,“ konstatoval ministr obrany Alexandr Vondra.

Výsledky ankety

Lučiny – účast 81,13 % obyvatel, 88,37 % pro vznik nové samostatné obce Lučiny s místními částmi Dolní Lomnice, Svatobor a Činov
Dolní Lomnice – účast 80,65 % obyvatel, 96 % pro vznik nové samostatné obce Lučiny s místními částmi Dolní Lomnice, Svatobor a Činov
Svatobor – účast 93,33 % obyvatel, 100 % pro vznik nové samostatné obce Lučiny s místními částmi Dolní Lomnice, Svatobor a Činov
Albeřice – účast 59,52 % obyvatel, 86 % pro připojení k obci Verušičky
Bukovina – účast 46,67 % obyvatel, 71,43 % pro přičlenění k obci Podbořanský Rohozec
Bražec – účast 58,38 % obyvatel, 60,1 % pro připojení k obci Stružná